Skip to main content

Privacy & Cookie Statement Rijk Zwaan

Privacy & Cookie Statement Rijk Zwaan

Laatst herzien en gewijzigd op: Augustus 2020

 

 1. Introductie

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten, deelnemers aan (online) evenementen en andere geïnteresseerden (hierna collectief te noemen als “betrokkenen” of “jou”) door Rijk Zwaan en alle gelieerde dochterondernemingen, hierna collectief te noemen “Rijk Zwaan” of “Wij”. Wij zijn Rijk Zwaan, een internationaal groenteveredelingsbedrijf (www.rijkzwaan.com/nl). Ons hoofdkantoor is gevestigd in De Lier (Nederland).

In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.  We behouden ons het recht voor om dit privacy statement naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Heb je vragen over dit privacy statement dan kun je contact opnemen via privacy@rijkzwaan.com.
 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het “verwerken” van persoonsgegevens houdt in dat Rijk Zwaan deze kan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken of verspreiden, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen.

Wij verwerken de persoonsgegevens die jij verstrekt in je cv en motivatiebrief als je solliciteert. De volgende persoonsgegevens zijn relevant om te verwerken tijdens de sollicitatie: je naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer, werkervaring, opleiding en de andere persoonsgegevens die je hebt benoemd in het cv en de motivatiebrief.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens die je verstrekt tijdens gesprekken, interviews, via email met Rijk Zwaan en/of na raadpleging van openbare bronnen.

Ook bij inhouse-dagen en (online) evenementen verwerken wij contactgegevens, zoals je naam, emailadres, telefoonnummer en/of relevante werkervaring en opleiding en kunnen wij ervoor of erna je cv en motivatie vragen. Rijk Zwaan kan ook foto’s en video’s van (online) evenementen maken en dit beeldmateriaal op de website, in brochures of via andere uitingen gebruiken.

Sollicitanten kunnen worden onderworpen aan een assessment als dit nodig is voor de functie om de competenties te toetsen. Wij verstrekken, na aankondiging van en medewerking aan het assessment door de sollicitant, de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens aan de uitvoerder van het assessment.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: bijvoorbeeld via telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens.
 

 1. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

In verband met onze wervingsactiviteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van betrokkenen, inclusief maar niet beperkt tot het verwerken van persoonsgegevens voor:

 • Evaluatie van je geschiktheid voor de vacature;
 • Communicatie over het wervingsproces;
 • Controleren van referenties, eventuele screening en het uitvoeren van assessments om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de betrokkene;
 • Voorbereiden van een aanbod en eventueel het opstellen van een jouw arbeidsovereenkomst;
 • Versturen van vacature alerts en/of algemene informatie over onze organisatie;
 • Registratie voor het bijwonen en hosten van een (online) evenement en/of inhouse dag.

Persoonsgegevens die worden verstrekt bij een sollicitatie naar een internationale functie kunnen worden gedeeld met onze internationale medewerkers.

Wij maken voor Rijk Zwaan gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij zelf en dat kunnen ook partners zijn die dat in opdracht van ons doen. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond voor vacatures en/of betrokkenen worden benaderd voor een vacature.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek en eventuele verbetering van onze wervings- en selectieprocedure.
 

 1. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We beperken de toegang tot jouw persoonsgegevens tot de medewerkers van onze HR-afdeling, ons management en medewerkers die aanwezig zijn tijdens interviews. Het kan nodig zijn om persoonsgegevens toch te delen. We zullen gegevens delen met derden die ons helpen bij screening en/of het uitvoeren van assessments of bij (online) evenementen en inhouse-dagen. Persoonsgegevens die worden verstrekt bij het solliciteren, kunnen gedeeld worden met onze internationale medewerkers, bijvoorbeeld om te bepalen of je geschikt bent voor een andere functie dan de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd.

Daarnaast kan het voorkomen dat onze externe IT-leveranciers die onze IT-systemen ondersteunen ook toegang hebben. We eisen van deze bedrijven dat ze persoonsgegevens op een adequate manier beschermen.
 

 1. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende twee jaar in een beveiligde omgeving om je op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe vacatures en evenementen en om deze gegevens te kunnen gebruiken bij een (nieuwe) sollicitatie.

Als je werknemer wordt bij Rijk Zwaan, worden de persoonsgegevens die je tijdens het wervingsproces hebt verstrekt onderdeel van je personeelsdossier en worden deze verwerkt in overeenstemming met ons interne beleid.

Indien de betrokkene daarom verzoekt zullen de persoonsgegevens binnen vier weken worden verwijderd.
 

 1. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Rijk Zwaan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt Rijk Zwaan verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, periodiek uitgevoerde software updates, firewalls en encryptie, en fysieke beveiliging van de locaties waar de persoonsgegevens worden beveiligd. Voor vragen over de beveiliging of verwerking van persoonsgegevens, of als er aanwijzingen dan wel vermoedens zijn voor misbruik van gegevens of systemen, neem contact op via privacy@rijkzwaan.com.
 

 1. Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het gebruik van onze website worden meegestuurd en die uw computer, tablet of andere mobiele apparaat opslaat. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

Naast de cookies die Rijk Zwaan meestuurt kunnen ook derden via onze website cookies plaatsen. We gebruiken verschillende soorten cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Hierdoor krijg je relevante informatie te zien en kan je onze content via social media delen. Hieronder leggen we uit welke cookies dat zijn.
 

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en je gemakkelijk van de site gebruik kan maken. Functionele cookies maken weinig inbreuk op de privacy.
 

Analytische cookies

Door het gebruik van analytische cookies kunnen wij onze website verder verbeteren en aanpassen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Voor Google Analytics worden de IP-adressen van onze websitebezoekers geanonimiseerd en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
 

Marketing cookies en cookies van derden

We kunnen ook gebruik maken van cookies van derden. Deze worden geplaatst door advertentienetwerken, zoals Youtube om video’s te kunnen afspelen en daarbij analyseren ze hoe vaak de video is bekeken. Deze cookies worden gebruikt om:

 • Relevante gepersonaliseerde content te tonen op basis van je bezoek aan en klikgedrag op onze website;
 •  De effectiviteit van bepaalde campagnes en klikgedrag te meten.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze organisaties zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacy statements van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Klik hier voor een overzicht van de cookies die Rijk Zwaan gebruikt op deze website.
 

Toestemming

Bij het eerste bezoek aan onze website kan je toestemming geven voor cookies door in de cookiebanner op akkoord te klikken. Functionele en analytische cookies worden bij elk bezoek geplaatst. De marketing cookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor hebt gegeven.

Je kan tussentijds cookies verwijderen via de instellingen van je browser. Hiermee wordt de eerder gegeven toestemming ook ingetrokken.
 

 1. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende rechten. Om van deze rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@rijkzwaan.com.

 • Recht op inzage: Indien je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken wilt inzien, neem dan contact met ons op.
 • Recht op rectificatie: Indien je denkt dat we verkeerde gegevens van jou hebben dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: Je kan je persoonsgegevens die wij van jou verwerken laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor onze administratie) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Recht op beperking: Indien je denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Recht op bezwaar: Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Recht op overdraagbaarheid: Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen, neem dan contact met ons op.

Indien je toestemming hebt gegeven voor bijvoorbeeld het ontvangen van vacatures of algemene informatie dan kan je dat intrekken. Neem voor het intrekken van toestemming contact met ons op.

Stuur voor elk verzoek om een bovengenoemd recht uit te oefenen een e-mail naar privacy@rijkzwaan.com. Zodra we het verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we het verzoek behandelen, tenzij er een uitzondering van toepassing is. We zullen op je verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan je dit melden via privacy@rijkzwaan.com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

 1. Waar verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Rijk Zwaan is een wereldwijd opererende organisatie met het hoofdkantoor in Nederland - De Lier. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de EU en/of het land met de specifieke vacature waar je op solliciteerde. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens van inwoners van de EU worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), maar altijd onder passende waarborgen zoals de Europese modelcontractbepalingen.
 

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement, de manieren waarop we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, je keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of een van je rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@rijkzwaan.com.