Skip to main content

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Rijk Zwaan is gericht op continuïteit op de lange termijn. Duurzaamheid zit daarmee al decennia in onze genen. De aandacht voor dit onderwerp neemt wereldwijd toe. D

De wereld verandert: de bevolking groeit en hierdoor stijgt de vraag naar gezonde en duurzame voeding. Innovatieve oplossingen en producten zijn nodig om op deze veranderingen in te spelen. Wij werken hieraan vanuit de basis dat mensen centraal staan.

Alev  –  Advisor Human Resources

"In het beleid van Rijk Zwaan staan mensen centraal. Alle medewerkers bieden we bijvoorbeeld direct een vast contract voor onbepaalde tijd aan. Dit biedt zekerheid voor de medewerker, maar sterkt ook het gevoel van betrokkenheid. We geven ruimte om innovatieve en creatieve ideeën en producten te ontwikkelen. Je kunt ook wel zeggen dat het succes van Rijk Zwaan een gedeelde verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Onze collega’s geven als het ware samen vorm aan de keuzes van de directie."

Aandacht voor de leefomgeving

In een beleid waar mensen centraal staan is het logisch dat we aandacht hebben voor de omgeving waarin we opereren. Door onze activiteiten en de producten die we op de markt brengen dragen we hier zoveel mogelijk aan bij. Het aantal sterke, weerbare (biologische) groenterassen die Rijk Zwaan op de markt brengt, groeit gestaag.

Heleen  –  Marketing Specialist Organics

Wij zijn al meer dan 10 jaar actief op de markt van biologische zaden. Hierbij richten we ons onder andere op onverpakte, biologische groenten in klein formaat. De kleinere, biologisch geteelde en onverpakte groente worden omarmd door één- en tweepersoonshuishoudens die minder voedsel willen verspillen. Een andere interessante innovatie voor de bioteelt is een nieuwe komkommer die door zijn donkere, stevige schil langer houdbaar is. Verpakken is dan niet meer nodig.

Houdbaarheid

Minder voedselverspilling. Dit is een aandachtspunt in de maatschappij. Als Rijk Zwaan zien we dit ook. Daarom onderzoeken we hoe we de houdbaarheid van groente kunnen verbeteren. Als groente langer houdbaar is hoeft er minder te worden weggegooid. Dat betekent dat we met dezelfde productie meer monden kunnen voeden. Energie die nodig is voor het telen en transporteren van groente wordt dan niet meer verspild.

Nikos  –  Researcher Postharvest Physiology

"Bij Rijk Zwaan ontwikkelden we een innovatieve eigenschap in sla. Door deze eigenschap worden de snijranden van gesneden sla minder snel bruin. Hierdoor blijft de sla minimaal twee dagen langer houdbaar. Ook onderzoeken we hoe verschillende verpakkingsmaterialen de houdbaarheid beïnvloeden. Ik vind het prachtig om te zien dat mijn onderzoek naar verbeterde houdbaarheid een directe relatie heeft met vraagstukken als het wereldvoedselprobleem."

Of je nu Onderzoeker, Marketing Specialist of HR Advisor bent. Alle Rijk Zwaan collega’s leveren samen, vanuit ieders expertise, een bijdrage aan een duurzame, gezonde toekomst.